Algemene Voorwaarden en overig

Sinds februari 2008 staat de praktijk ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34294686. bij mij relatietherapie hanteert de Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam.
Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF bestand

 

Overige informatie

Als lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) houd ik mij aan de beroepsethiek en beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
Dit houdt in dat ik mij als psycholoog verantwoordelijk, integer en respectvol opstel en mijn deskundigheid op peil dien te houden. Door de opgestelde gedragsregels in de Beroepscode wordt het overzichtelijk en duidelijk wat zowel de psycholoog als de cliënt al dan niet kan verwachten. Rechten en plichten over behandeling en dossierbehoud staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Hiermee vindt een waarborging en bescherming plaats voor de cliënt tegen onzorgvuldig handelen van de psycholoog.

Per 1 januari 2017 is het voor hulpverleners verplicht te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze regeling heb ik ondergebracht bij NFG/Quasir. Indien je een klacht hebt en deze zonder bemiddeling tot een resultaat leidt, kun je je wenden tot de NFG via deze hyperlink. De klacht wordt aldaar volgens de Beroepscode tegen het licht gehouden en in behandeling genomen.

 

 

https://www.bijmijrelatietherapie.nl/wp-content/uploads/2016/09/Algemene_voorwaarden_-september_2016.pdf