Schematherapie

Herhalende patronen in je leven doorbreken

Binnen schematherapie geven we aandacht aan negatieve en/of niet-werkzame gevoelens, gedachten en gedragingen die als een herhalend patroon in je leven terugkeren. Deze patronen worden valkuilen genoemd. In deze therapie onderscheiden we elf valkuilen – ofwel schema’s -, die in je jeugd zijn ontstaan door dingen die je hebt meegemaakt en jou hebben gevormd. Dit zijn bijvoorbeeld verlatingsangst, emotionele verwaarlozing, extreem hoge eisen stellen, wantrouwen/misbruik of extreme aanpassing.

Valkuilen bepalen hoe we denken, voelen en handelen en hoe we met anderen omgaan. Ze zijn zeer krachtig en bepalen hoe jij de wereld ziet.Overlevingsmechanismen, zoals vluchten, vechten of overgave beschermen ons tegen gevoelens als pijn, woede en angst. De gevoelens hoeven niet zozeer waarheid te zijn, maar ze zorgen er wel voor dat je niet optimaal functioneert.

Leef weer zoals jij dat wilt

Schematherapie gaat verder dan cognitieve gedragstherapie, waarin jouw denken en de verandering van je gedrag centraal staan. Deze therapie is erop gericht om je te leren vanuit het gevoel weer verbinding aan te gaan, zodat patronen doorbroken worden en je weer dat leven kan leven dat jij wilt.

Borderline of narcisme

In de praktijk wordt schematherapie met name gegeven aan cliënten met borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornissen. Je kan je hier specifiek voor aanmelden of het kan zijn dat de diagnose wordt gesteld.

Aantal sessies

Afhankelijk van de hoeveelheid valkuilen en de ernst ervan zal hooguit een twintigtal sessies nodig zijn. Voor persoonlijkheidsstoornissen als borderline en narcisme staat een traject tot veertig sessies verspreid over twee jaar. Het boek van Jeffrey Young ‘Leven in je leven’ wordt als leidraad gebruikt.

Wil je patronen doorbreken en weer leven zoals jij dat wilt? Neem contact met me op en maak direct een afspraak bij mij voor een intakegesprek.