Tarieven

intakegesprek drie kwartier met uitloop naar een uur individueel of gezamenlijk € 75 contant na de sessie
individuele sessie 1 uur met uitloop naar vijf kwartier € 95 contant of per pinbetaling na de sessie
individuele sessie 1,5 uur (minimaal eerste twee sessies) € 135 contant of per pinbetaling na de sessie
gezamenlijke sessie 1 uur € 135 contant of per pinbetaling na de sessie
gezamenlijke sessie anderhalf uur € 180 contant of per pinbetaling na de sessie
sessie 2 uur gezamenlijk (eerste sessie gezamenlijk) € 240 contant of per pinbetaling na de sessie
supervisie in praktijk 1 uur € 75 vooraf te voldoen
supervisie via Skype of FaceTime € 75 vooraf te voldoen

Het is mogelijk om sessies te verlengen naar anderhalf of twee uur. De eerste gezamenlijke sessie in partnerrelatietherapie is standaard twee uur. Daarna spreken we onderling af hoe lang de sessies zullen zijn.

Na elke sessie ontvang je een factuur. Die kun je inleveren bij de verzekeringsmaatschappij. Relatietherapie maakt geen deel uit van het basispakket. Dit geldt ook voor seksuologische hulp. Je komt dus alleen in aanmerking voor een vergoeding als je aanvullend verzekerd bent. De hoogte van de vergoeding hangt af van je pakket.

Vergoedingen

bij mij relatietherapie is verbonden aan de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG) onder registratienummer 720217561.
Door deze registratie is het mogelijk vergoedingen te krijgen bij de volgende verzekeringsmaatschappijen:
AEVITAE (Fortis en VGZ), Anderzorg (Menzis), Avero Achmea, Besured, Bewuzt, CZ Actief in Gezondheid en Direct, De Friesland Zorgverzekeraar, De Goudse Verzekeringen, Delta Lloyd, Eucare, FBTO, IZA Zorgverzekeraar, IZZ Zorgverzekeraar, Kruidvat zorgverzekering (product Ohra), IZZ, Lancyr (product CZ), Menzis, National Academic, Nationale Nederlanden, Ohra, ONVZ Zorgverzekeraar, OZF, PMA (product Menzis), PNO ziektekosten, Promovendum, PZP (Politie Zorg Polis), Trias Zorgverzekeraar, UMC, United Consumers (product VGZ), Univé Zorgverzekeraar, VGZ Zorgverzekeraar, VvAA, ZilverenKruis en Zekur.

De praktijk heeft eind 2017 een Visitatie-Certificaat ontvangen van de NFG als keurmerk voor kwaliteit en professionalisering van onder andere praktijkvoering en -ruimte, dossieropbouw en administratie.

Door de registratie van Marcella Hagenaar bij het Register voor Beroepsbeoefenaren van Complementaire Zorg (RBCZ) onder licentienummer 809380R kunnen sessies vergoed worden bij:
Univé Zorg, VGZ (Trias en SIZ), Blue van VGZ, Plus Zorgverzekering van VGZ, IZZ, IZA, ZEKUR, IZA Cura, UMC en Cares Gouda.

Het lidmaatschap bij het NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen) onder lidmaatschapsnummer 104460 biedt aanvullende mogelijkheden ten aanzien van vergoedingen voor: DSW, HollandZorg, IAK, Kettlitz Wulfse Verzekeringen, PZP Politie Zorgpolis, Salland, Stad Holland, Studenten Goed Verzekerd, SZVK, Ziezo van Zilveren Kruis, Zilveren Kruis/Achmea, Zorg en Zekerheid en Zorgdirect.

Vrijwillig kan bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) worden gekozen voor een NIP Visitatie-Certificaat alvorens een NIP Visitatie Basis behaald te hebben. De praktijk heeft inmiddels alle vereisten behaald. De volgende verzekeraars hebben aangegeven per 2018 een extra vergoeding uit te keren op basis van het behalen van het NIP Visitatie-Certificaat: Menzis, Zilveren Kruis, CZ en VGZ. Dit resulteert in een vergoeding van Zilveren Kruis (zie de voorwaarden).

Geen vergoedingen: Amersfoortse (ASR), AZVZ, Ditzo, Hema, Interpolis, In Twente Zorgverzekeraar, Just, Pro Life.

Zorgverzekeraars kunnen vragen naar AGB-codes. Deze staan automatisch vermeld op de factuur.

Wanneer de zorgverzekeraar de sessies niet vergoedt, kunnen we een ondertekende coulanceverklaring geven. Hiermee geven zorgverzekeraars soms toch een tegemoetkoming in de kosten. Een motivatiebrief van zowel cliënt als therapeut is daarbij een vereiste. Hierbij valt te denken aan precaire en gewichtige situaties die een cluster vormen, zoals ontslag, overlijden van een dierbare of naaste, ernstige of chronische ziekten en/of trauma. Zilveren Kruis Achmea heeft deze coulanceverklaring bij een aantal cliënten geaccordeerd onder strikte voorwaarden.

Het is mogelijk om via een Persoonsgebonden Budget (PGB) psychosociale hulp te krijgen. Informeer daarover bij het Centraal Indicatieorgaan Zorg in jouw regio. Tevens is het volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning mogelijk via de gemeente een vergoeding te ontvangen. Als je een uitkering ontvangt, kun je bij het UWV navragen of (gedeeltelijke) vergoeding gegeven kan worden via de IRO-regeling in het kader van re-integratie of herstel.